søndag den 20. februar 2011

Halve løsninger løser ikke problemer

Uret tikker, og det er et spørgsmål om tid, før det første europæiske land går konkurs.

Trichet vasker hænder imens:

"Dette er endnu et budskab til Portugal, et meget stærkt budskab til Portugal, såvel som til andre lande. Det er op til landene selv at overbevise markederne," sagde han efter et møde for G20-finansministrene i Paris.

Nu har EU bare godkendt de landes spareplaner, der ikke tilfredsstiller markedet. Problemet for de såkaldte PIGS- lande er, at en stærk valuta er til deres bagdel. De kan ikke konkurrere med en stærk valuta.

Tilbage står kun at slagte det offentlige i PIGS-landene, og det er det eneste, der kan få markedet til at acceptere fornyelse af de berørte landes gældsobligationer til en rente, de faktisk kan overleve:

I januar lykkedes det akkurat Portugal, ved hjælp af en blanding af ECB-opkøb og appeller fra toppolitikere, at refinansiere i obligationslån til en rente på 6,7 procent. Men nu er renten steget til 7,5 procent, Irlands tiårige rente er 9,2 procent og Grækenlands 11,7 procent. Og ingen lande med så mikroskopiske vækstrater, som der er udsigt til i Europa, kan på længere sigt klare at betale hverken syv, ni eller 11 procent i rente.


Det er nemlig helt korrekt, og de lande er på vej mod konkurs, der vil kaste grus i hele Euro-maskinen.

Hvis man vil undgå det, og hvis man vil berolige markedet, så skal der langt mere drastiske besparelser til end nu så om 2-3 år, så er den årlige vækst i underskuddet ikke bare begrænset til 3-4-5-6 pct. af BNP. Nej, den skal være helt borte og landene skal være i stand til og i gang med at afvikle deres gæld om til den tid. Så vil markedet falde til ro.

Men for at give de lande en fair chance oven i, skal de have en Euro2 - en langt svagere valuta, der kan flekse i forhold til deres behov.

0 kommentarer: