torsdag den 17. februar 2011

Forskellige mål eller midler?

Egyptens Muslimske Broderskab støtter ikke deres lands indgåede fredsaftale med Israel...

Clapper beskriver Broderskabet som en stor og broget global bevægelse, der har forskellige dagsordener i forskellige lande.

Kilde:


Ingen tvivl om, at der bruges forskellige midler i Egypten og på Gazastriben, men er det, det samme som at målet er anderledes?

Jeg tror ikke, at det Muslimske Broderskab havde eksisteret i Egypten, i live, hvis de havde anvendt samme metoder som Hamas.

Omvendt kan jeg ikke se en forskel i målsætningen.

0 kommentarer: