søndag den 25. april 2010

Velfærdsinflation - at stable overforbrug oven på overforbrug

SF landsmøde er passeret, det er virkeligheden også over SFs hoveder.

Man italesætter det som om, at at SF er kommet ud af hængekøjen og fremhæver at partiet nu har en erhvervspolitik. Den er grundlæggende uforandret siden murens fald.

I virkeligheden har partiet bevæget sig ud i katastrofekøjen, og Socialdemokratiet er fulgt med.

Det er heller ikke let at overgå den nuværende regerings nærmest historiske vækstrater i de offentlige udgifter. Der skal selvfølge stables mere overforbrug oven på et allerede højt overforbrug.

Men SF og Socialdemokratiet vil gøre det.

Her sidder jeg lige og ser, at Mogensen på TV2 News, vinkler på at Løkke vil indføre minimalstaten.

Med et underskud på 100 milliarder årligt på det offentlige budget, er der ikke tale om minimalstat, men tale om en meget optimistisk tiltro til hvor hurtigt vi kan komme ud af krisen og få enorme vækstrater med de små besparelser. Hvis Danmark er tilbage til 2007 niveau i økonomien i 2013, så er vi heldige, så besparelserne, som Mogensen nu kalder megahestekur! er virkelig i småtingsafdelingen og sikrer en fortsat høj gældsudvikling.

Der er offentligt overforbrug og så har vi en ny regering på vej, der ovenikøbet vil bruge endnu flere penge. Fair Forandring kan læses her.

Flere penge på sygehuse og sundhedsvæsenet.

Overførselsindkomster skal opleve stigninger, der mig bekendt endnu ikke er definerede.

Skattefradrag på arbejde på 6000 kr.

5000 mere til pensionister, folke- og førtidspensionister.

Kompensation for sundhedsudgifter til folk på overførselsindkomst.

Deres reform af selskabsskatten er sat til 3,2 mia. i deres program, med en forøgelse af selskabsskatten til 28 pct. fra 25 pct.
Hvilket skal bruges til bedre folkeskoler og støtte til alternativ energi.

Desuden vil de omprioritere og indføre en masse nye miljøafgifter, som den, der så har råd til at købe en miljøvenlig bil, kommer til at nyde godt af og landbruget, flyrejsende, og en afgift på fossilt brændstof.

S og SF siger selv de har finansieringen på plads. Det står til troende, og jeg vil personligt se det før jeg tror på det, under alle omstændigheder, går det fuldstændigt det faktum, at det offentlige har mistet indtægter og fået nye udgifter for oppe omkring 100 mia. det nævnes knapt nok og det virkede ikke som at SF havde taget de nuværende omstændigheder til efterretning.

Hvis S og SF skal overgår den nuværende regering i velfærd, bliver det dyrt og finansieringen bliver alt andet lige via skatter og afgifter, samt gældssætning. Et langsomt kvælertag på dansk økonomi.

Det vigtigste er i øvrigt, at selv om Fair forandring, der er klassisk omfordelingspolitik holder stik, så er der tendenser der trækker i hastig vækstretning over hele den offentlige sektor, vil S og SF sige nej til kommuner, der klager over at de ikke kan få det til at hænge sammen.
Vil de vise "handlekraft og velvilje" ved at smide store pengebeløb, efter ethvert problem, der opstår som skrækkeligt og forkasteligt for et velfærdssamfund som Danmark i pressens strøm af "det er for dårligt"?

Den nye regering vil næppe lade det offentlige vokse mindre end de forrige, som nærmest har slået Anker Jørgensen på området.

0 kommentarer: