onsdag den 29. april 2009

DRs undersøgelse af muslimer fortsætter

Man kan mene, hvad man vil om deres vinkling af resultaterne, men her holder de sig ikke tilbage:

Hver femte danske muslim ønsker sharia-lov
29. apr. 2009 18.45 Indland

Næsten hver femte muslim i Danmark så gerne sharia-loven indført i Danmark. En undersøgelse foretaget af analyse-instituttet Capacent for DR nyheder viser, at 18 procent af muslimerne i Danmark erklærer sig "enig" eller "helt enig" i udsagnet: "Sharia bør integreres i dansk lov."


Omend det ikke siger i hvilket omfang, de ønsker sharialove indført, så er tallene dog bekymrende. Grundlæggende burde man ikke støtte sharia på nogle punkter, da den udelukkende kan være antidemokratisk, heller ikke ægteskabslovgivningen, hvor kvinden ikke har ret til skilsmisse, medmindre manden har behandlet hende ekstra uretfærdigt. Hvor i mod manden kan lade sig skille, et hvilket som helst øjeblik, blot ved at sige tre gange "Talaq".

Lidt mere spinagtigt bliver det når talen falder på vold:

Der hedder det "lussingerne sidder mest løst hos Jensen":

Kun syv procent af muslimerne i Danmark mener, at vold i opdragelsen kan accepteres, mens 16 procent af resten af befolkningen mener det er i orden. Det viser undersøgelsen Din muslimske nabo, som Capacent har foretaget for DR.


Der er nogle problemer med den her:

1. Selvrapportering, hvis du spurgte danskerne om de lever meget sundt, i høj grad sundt, eller overvejende sundt, ville de fleste svare ja, selv om de ikke reelt gør det. Altså en sådan undersøgelse forudsætter ærlighed.

2. Noget andet er spørgsmålets formulering. Lussing, forstår alle indvandrere det begreb?
Hvis nogle danske forældre har rusket i deres barn og afsluttet det med et bestemt, men ikke hårdt klap på kinden, så ville de rapportere det som en lussing. Hvis de synes, at der skal være rum til, at man i ekstreme tilfælde af dårlig opførsel, at ruske i sit barn og eventuelt give det en lussing, selv om de aldrig selv har gjort det og angiveligt aldrig møder en situation, hvor de vil gøre det, så vil de sige det er ok.
Indvandrerne forbinder måske, at man slår sit barn hårdt og evt. gentagent med spørgsmålet. Hvor i mod danske forældrer, måske ville være tilbøjelige til at overføre en adfærd, hvor de griber hårdt i barnet, til det forhold at de evt. i ekstreme tilfælde kunne give en lussing.
At gribe hårdt fast i et barn, er i øvrigt ikke bedre end en lussing, det afspejler afmagt, eller manglende forståelse for at et barn kan være helt opslugt af noget og dermed ikke hører hvad man siger.
Men ærligheden i svaret eller manglen på samme og fortolkningen af det kan gøre en stor forskel, plus at stikprøven er for lille til at give et helt nøjagtigt billede, omend ikke det største problem, hvis de 523 muslimer er valgt efter efter de rigtige repræsentative kriterier, altså ikke kun Iranere, Tyrkere, Bosniere, sociale klasser i forhold til helhedsbilledet osv.
Der skal dog ikke være tvivl om at de fleste muslimer er mere eller mindre verdslige, ikke voldelige, ikke fanatiske, selv om de synes kritik af deres religion, er upassende.

Et bedre spørgsmål ville have været, har du nogensinde slået dit barn hårdt, rusket i det, grebet hårdt fast i det i en situation hvor du var vred, hvor det ikke opførte sig som du ville have, givet det en lussing, et hårdt klap bag i, eller slået og sparket det.
Eller rettere flere spørgsmål som eventuelt pin pointer omfanget, men i første omgang karakteren.

At vold er meget udbredt i muslimske hjem, og volden i øvrigt generelt er rigtig vold, ikke lússinger er der tegn nok på:

Hver anden gang landets kvindekrisecentre åbner døren for en kvinde med hævede blå øjne, rifter og mærker efter slag eller spark, er hun født i et andet land end Danmark.


Eller som her:

Da en klasselærer på Rådmandsgades Skole på Nørrebro i København i efteråret opdagede, at 70 procent af hendes elever kendte til vold hjemmefra, havde hun valget: Underret om dem alle sammen eller tag selv problemet op med forældrene. Hun og skolen valgte det sidste.

0 kommentarer: