torsdag den 13. juni 2013

Schopenhauer - åndens drift

Jeg lever ikke for at spise, for at tjene penge og opnå materielle goder på stribe. Jeg lever ikke for at opnå status. Jeg lever ikke for at blive elsket, for at ramme nutidens nerve og behage dens smag.

Jeg lever for fornuften. Jeg lever for ånden. jeg lever for friheden.

Og nu til Schopenhauer. Hans tanker vil altid præge mig, eller rettere være et spejl, hvor jeg ofte kan se min egen sjæl, og for tiden er det specielt dette lille og første citat af nedenstående, der har kastet mig ud i en større revurdering af fremtidens muligheder:

Hvad der af ydre ting ligger denne min person nærmest, ligesom skjorten kroppen, er min uafhængighed, som ikke tillader, at jeg bliver tvunget til at glemme, hvem jeg er og spille en andens rolle, fx. som brødskriver eller professor, for hvem tænkning og viden er ét med den vare, som kræmmeren lægger til skue, eler rådsherren eller hovmesteren forelægger. (...) Der findes en klogskab af højere art end den, som man almideligvis kalder sådan. Den består i at dristigt følge sin karakter og modigt acceptere alle de ulemper og ubehageligheder, dette måtte medføre. (...) Lige fra at jeg begyndte at tænke, har jeg følt mig uvenner med verden.

Citater  fra samlingen, "kunsten af kende sig selv"


0 kommentarer: