fredag den 1. april 2011

Efterkommerkriminaliteten ER faldet

Ja, efterkommere begår mindre kriminalitet, relativt altså - også muslimske. Men skyldes det nødvendigvis integration? Nej det skyldes, at rødderne bliver ældre og dropper kriminaliteten, eller bliver smidt ud af landet, eventuelt sat længere tid i fængsel. Det nærmeste vi kommer, at det skyldes integration, er at det blev lettere at finde et arbejde op til krisen.

For nylig kom Rockwool Fondens undersøgelse om efterkommerkriminalitet, der viste, at ikke vestlige efterkommere begår mindre kriminalitet i 2010 end i 1990.

Det måtte jeg selvfølgelig selv undersøge og må give dem ret, selv om jeg kun kan få etniske kriminalitetstal fra 2000-2009, så er trenden klar nok.

Beregningerne har taget lang tid i sig selv, så jeg vil ikke skrive en bog.

Men først om metoden. Jeg har divideret antallet af dømte for en forbrydelse et givet år med antallet mandlige efterkommere i alderen 15-45 år det samme år og ganget det tal med 100.

Det vil sige, at når der for eksempel står 2,74 og 6,64 ud for libanesiske efterkommere, der blev dømt henholdsvis betinget eller ubetinget fængsel i 2004. Så betyder det faktisk at gennemsnitligt set, så blev næsten en ud af hver tiende libanesisk efterkommer dømt for vold alene i 2004. De var så også noget yngre ned andre grupper i gennemsnit:

15 år 93
16 år 90
17 år 46
18 år 15
19 år 3
20 år 1

I alt var der 256 mandlige efterkommere af libanesere mellem 15 og 45 år i 2004. I 2009 var antallet næsten seksdoblet til 1546. Så der bliver ikke begået mindre kriminalitet af efterkommere i slutsummernes sum, for der er langt flere til at begå den. Der bliver begået mindre af den per 100 efterkommere mellem 15-45 år.

Det er gennemsnitligt set, for naturligvis kan der være tale om at samme person nåede at blive dømt for flere tilfælde af vold på et år.

Selvsamme år, 2004, blev til sammenligning cirka 0,47 pct. af alle mænd med dansk oprindelse mellem 15-45 år dømt for vold med enten betinget eller ubetinget straf - altså gennemsnitligt, hvilket svarer til under 1 ud af 213. (Groft sagt, for blandt danskere dømt for vold findes personer over 45 år - modsat libanesiske efterkommer der primært er under 25 år - som står for et ukendt antal af de voldsdomme. Altså taler vi måske 1 ud af 250, eller 1 ud af 300.)

Se selv tallet for domme i tabellen STRAFNA1 i Statistikbanken, og for folketal enten i KRBEF3 eller BEF3 alt efter årligt interval.

Jeg har før været inde på, at indvandrere fra Libanon og Somalia står for næsten 7 pct. af alle dømte voldtægter i Danmark, næsten 4 procent af alle dømte voldsforbrydelser og over 7 pct. af alle røverier på trods af, at de tilsammen udgjorde omkring 0,42 pct. af befolkningen tilbage i 2006:

Anyway, jeg har ikke regnet med voldtægter i beregningerne omkring efterkommere, da de svinger meget fra år til år. Kan være fire et år og nul næste. Men alene i 2009 blev 1 ud af hver 387 libanesere dømt for voldtægt, hvilket er markant over gennemsnittet.

Kriminaliteten i disse grupper er altså fortsat langt, langt over niveauet for danskere, uanset om den er faldet, eller ej. Men faldet er den relativt set:Efterkommer kriminalitet:


Tyrkiet - Ubetinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 3,59 2,62
Voldsforbrydelser ialt 1,75 1,17
Heraf alvorligere vold 0,49 0,37
Røveri 0,72 0,53Tyrkiet – Betinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,87 2,44
Voldsforbrydelser ialt 1,62 1,09
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri Få betingedeLibanon – Ubetinget frihedsstraf 2004 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 5,86 5,56
Voldsforbrydelser ialt 2,73 2,39
Heraf alvorligere vold 0,39 0,65
Røveri 1,56 1,16Libanon – Betinget frihedsstraf 2004 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 11,72 4,79
Voldsforbrydelser ialt 6,64 1,88
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri 1,17 Få betingedePakistan – Ubetinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,65 2,79
Voldsforbrydelser ialt 0,93 1,05
Heraf alvorligere vold 0,4 0,23
Røveri 0,53 0,37Pakistan – Betinget frihedsstraf 2000 2009
Strafferetlige afgørelser i alt 2,65 2,24
Voldsforbrydelser ialt 0,93 0,5
Heraf alvorligere vold Få betingede
Røveri Få betingede


Note1: Når der står få betingede, betyder det, at antallet var så få, at jeg ikke gad at regne det ud manuelt.

Note2: Efterkommere fra Libanon er først regnet fra 2004 af, da de var meget få før det år.


Er de så blevet bedre integreret, når de begår mindre kriminalitet?

Ikke helt.

Det vigtigste forhold, der standser kriminalitet er, at man bliver over 25 år. Tilbage i 1990 fandtes der knap en tyrkisk efterkommer over 20 år i alder. I dag er mange mellem 30-40 år. Det er angiveligt hovedforklaringen, sammen med udvisningsdomme af nogle af de værste. Dertil får den ældre længere straffe, hvis de endelig fortsætter.

Der findes i dag kun ganske få efterkommere fra Libanon over 20. Det er også derfor, der var så mange betingede domme blandt libanesiske efterkommere i 2004. De fleste efterkommere fra det land var omkring 15-16 år i alder i 2004. Dog viser de også tendenser til et fald.

Så nej, de er ikke nødvendigvis blevet meget mindre kriminelle, når man sammenligner 16 årige i 2009 med 16 årige i 1990 og ser på dem som er blevet smidt ud, eller fået en betinget udvisningsdom.

Et fald ser man dog stadigvæk selv i de yngre klasser, for de tyrkiske 15-19 årige, der er de eneste jeg har orket at regne ud:2000 2009 2000 2009
11 Ubetinget frihedsstraf Straffelov ialt 28 42 2,16 1,51

Voldsforbrydelser ialt 13 19 1 0,68
12 Betinget frihedsstraf Straffelov ialt 30 69 2,32 2,48

Voldsforbrydelser ialt 20 40 1,55 1,44

Men forskellen med hensyn til betinget straf er nærmest ikke eksisterende, hvor der til gengæld er færre med ubetinget.

Det er ikke så få kriminelle, der er blevet udvist, så jeg regner det som den væsentligste årsag her.

Dertil kommer, at det er sværere at opklare den slags forbrydelser i dag, end det var for ti og tyve år tilbage, hvor der var langt færre andengenerations rødder at holde øje med.

Men jeg tror også, at opsvinget frem til 2008, der gav flere arbejdspladser, har betydet en del.

3 kommentarer:

Morten - - - sagde ...

NEJ - kriminaliteten er IKKE faldet. Du har regnet helt forkert.

For du har ikke medregnet antallet af nye BMW'er i gaderne, og du har ikke medregnet antallet af områder, hvor politiet ikke kan komme frem, og du har ikke medregnet, at muslimske kriminelle i dag er toporganiserede i forhold til i 1990, og du har ikke medregnet, at politiet ikke længere formår at anholde de, der overfalder dem og fordriver dem ("ingen blev anholdt").

Hvordan kan taknemlige tal dog få lov til at gælde for mere, end det øjnene ser ude i virkeligheden ?

Det er naturligvis antallet af regsitrerede "forhold", der er faldet.

Og det kan vise sig at være ret kriminelt ...

- - -

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Jeg mener nu stadigvæk at hovedforklaringerne er at gennemsnitsalderen er blevet højere og de værste kriminelle er blevet smidt ud.

Derudover kan meget andet ikke udelukkes, og det var helt sikkert lettere at opklare forbrydelserne for tyve år siden, da der var færre potentielle kandidater og måske også flere villige vidner.

De tilfælde, hvor politiet må lade en ukendt forbryder smutte, fordi de bliver modarbejdet med større optøjer, tror jeg ikke er mange.

Og i en del tilfælde ved de hvem personen(erne) var og henter vedkommende på et andet tidspunkt.

Anonym sagde ...

Det er rigtigt, at en vis type - kendt - forbryder ikke kan sidde i sikkerhed i en "ghetto".

Men det er også rigtigt, at en vis type lovovertrædelser nu finder sted i så massivt et omfang, at man ikke gør noget ved dem hhv. ikke retsforfølger nogen. Det i sig selv siger os, at der er sket et skred i lovlydigheden, og det skaber flere kriminelle.


Forhold, der skaber utryghed, og det gør det, når man ikke kan regne med politiet, er årsag til mere kriminalitet, idet man søger beskyttelse hos de kriminelle, eller ved selv at blive kriminel. Det kan dårligt være anderledes.

Men man kan let forestille sig, at en lang række kriminelle handlinger ikke længere figurerer i statistikken.

Morten - - -