tirsdag den 10. juni 2008

Sundt at arbejde - Sygdom er svaghed.

Nu skal de syge ikke længere være syge. De skal arbejde, indtil lægerne har fundet ud af præcis, hvad der er galt.
Det vil sige, et menneske, som er gået med stress, skal fortsat gå he,n hvor stressen er opstået. Et menneske. som har ondt i ryggen, skal bare arbejde videre, mens lægerne undersøger på kryds og på tværs, hvad der er galt? Hvilket sagtens kan tage meget lang tid.

For man må jo ikke bukke under, det gør jo som sagt kun de svageste, og det kan vi ikke bruge til noget.

Nej, vi mangler jo arbejdskraft, og selv om vi ikke mangler den, så skal man jo alligevel hænge fast i det yderste af neglene, fordi alt andet er noget rod, noget værre svagpisseri. Det gode menneske er jo det, som giver alt til sit arbejde, til sin egen selvrealisering, til sin egen brede kompetenceudfoldelse, som helst ikke bliver sygt, når det smider stadig flere bolde i luften, påtager sig stadig mere ansvar, mødes med stadig flere og mere eksplicitte krav, ikke blot til faglig formåen, men også til ens sjæl og person.

Claus Hjort Frederiksen vil havde færre syge, på sygedagpenge forståes.
Hvad er så mere nærliggende, end at presse citronen så disse menneske kan komme på førtidspension i stedet?

Naturligvis kan der blive flere stressede af, at nogle melder sig syge og presset derfor stiger på de andre.
Men måske skyldes det at presset i sig selv er for højt? og presset bliver ikke mindre dag for dag.
Der vil jo være nogle der bliver syge ind i mellem, derfor kan man ikke basere arbejdsbyrden på at alle er raske.

Der er masser af ledige, raske hænder at tage af, eller uddanne fra.

Problemet er, at vi har stigende krav på os selv og hinanden. Specielt i de sektorer hvor effektiviseringstanken og rationaliseringtanken har rådet. Hvor det efterhånden ligger implicit, at skylden for at det ikke går hurtigt, eller effektivt nok, ligger på ledelse og medarbejdere.
Hvor grænsen for det mulige hele tiden afprøves og redefineres.

Det er også stigende krav vi tager på os selv, hvad angår det vi bør formå i fritiden, af sociale kontakter, sport, hushold osv.

Det moderne menneske prøves til kanten af sin formåen konstant. Det er denne tankegang vi skal gøre op med.

For at sige det med Thoreau: - "simplify, simplify."

Vi kunne præstere det samme arbejde fordelt på flere hænder, de 800000 vi har på overførselsindkomst, ældre og stadig vitale mennesker som frivilligt gerne vil ligge nogle timer her og der.

Og vi kunne få et meget sundere samfund ud af det.

Update:

Usmart at sende mennesker tilbage, til det de blev syge af.


De stærke overlever, de svage bukker under. Stress er noget man ikke tolererer, man smider hellere end medarbejder ud. Det er jo ikke arbejdspladsens skyld, at mennesker bliver stresset, vel?
At stress og depression faktisk gør dig stærkere, det kan vi jo ikke bruge til noget, de har jo en gang udvist svaghed.

1 kommentarer:

Anonym sagde ...

Jakob Haugaard sagde: Hvis arbejde er sundt, så giv det til de syge.

Nu kan han snart sige: Jeg har holdt endnu et valgløfte.

falkeøje