mandag den 15. juli 2013

Sons of anarchy

Anarkiet er ved at blive dagligdag i Europa, og for hvert årti vil det blive værre og vil en dag ende med uroligheder, der koster mange liv. Det er ikke spørgmålet om, hvorvidt det sker, men om hvad der sker den dag, urolighederne når et niveau, hvor lov or orden bryder sammen. Hver eneste gang sådanne uroligheder finder sted så testes og flyttes der grænser.  Politiets beredskab og handlemønstre for at slet ikke at sige specielt de manglende handlinger tages til efterretning. Dette lærer urolighedsstifterne af og tager erfaringerne med til næste gang. Deres antal vokser, fordi de erfarer, at der er styrke i antal og konsekvenserne er få - mens æren er stor. Det er simple og primitive mekanismer, der drejer sig om magt og dominans, der er på spil. Hvis politiet ikke indsisterer på at bevare magten og dominansen, så overlader de den til indvandrerunge og det ender med burn, rape, kill.

To cases her i denne sommer 2013 er blot slag med en sommerfugls vinger før stormen kommer:

It's an incredible scene that met police officers when they arrived in Brétigny-sur-Orge. While they were trying to bring help to the victims of the derailment of the Paris-Limoges train, in which at least six people died, they had to deal with stones being thrown at them by a small group of 'jeunes'. At the origin of the attack: looters who had come to steal from the bodies of the dead and wounded whatever they could carry away.
"They seemed to be helping the victims". Nathalie Michel, from the Alliance police trade union, describes the scene on air on Europe 1: "At 5.30 pm, while our colleagues were deploying, they see a group of 'jeunes' who approach and seem to be helping the victims. Very quickly, they realise that these individuals are there to rob the victims and especially the first corpses," says the trade union member indignantly. Kilde:
 Og en lille case om politiets indgriben over for laserlight vendt mod bilister har ført til 3 dages uroligheder i Berlin:

The riots started on Thursday night when a group of youths blinded car drivers with a laser pointer. The police moved in – and suddenly saw a group of over 150 people moving towards them. 16 rioters were detained. Kilde:

1 kommentarer:

Morten - - - sagde ...

Lov og orden er ikke i fare for at bryde sammen. Derfor vil de fleste mennesker ikke opleve det som noget dramatisk.

Det, der sker er, at hidtidig lov og orden stille og roligt forandrer sig og bliver erstattet af en anden lov og orden. Og det vil de fleste mennesker vælge at acceptere så nogenlunde, hvis det betyder, at de hver for sig kan unddrage sig konsekvenserne mest muligt. Ingen opstandelse.

Det er faktisk det, der sker lige omkring os. Vi undrer os over tolerancen over for forfaldet fra flertallet og politikerne ("det er helt uacceptabelt" siges der om det, man mener, vi lige så godt kan vænne os til) mens det vi som børn blev bildt ind var kærneværdier, som samfundet ville kæmpe til døden for, blot forvitrer, mens vi ser apatisk på med åben mund og polypper.

- - -