søndag den 18. maj 2008

Because God said so

Dette svar gav den amerikanske republikanske senator, james Inhofe, da han blev spurgt om, hvorfor Israelerne har ret til det "lovede land".
Når vi tænker på USA, tænker vi som regel ikke på et land, der er dybt farvet af bibeltro ortodoksi.
Men det er det og i den grad at Præsident Bush kan tale om et "guds løfte" og det "udvalgte folk", uden at der bliver løftet et øjenbryn, uden at hans kompetence som leder af verdens mest magtfulde nation bliver udsat for den store granskning.

Religion har intet at gøre i politik, slet ikke når man betragter den religiøse overtro som en absolut sandhed.

Alligevel lever vi en verden hvor religiøs fundamentalisme ikke bare spiller en rolle, men spiller en så alvorlig rolle, at resultatet kan blive en omfattende krig.
Kigger man på islam, mener fundamentalisterne, at deres religion skal beherske hele jorden, med vold om nødvendigt. Deres apokalyptiske tilgang til jøderne er nogenlunde parallel med den kristne Armageddon tankegang, i Islam vil de sidste dage først komme når muslimerne begynder at dræbe jøderne, en profeti som findes i en anerkendt hadith og proponeret af førende islamiske lærde.

Vi skriver ikke længere den mørke middelalder. Vi har over 300 års vidtgående videnskabelige fremskridt bag os. Et land som USA kan ikke undskylde sig selv med et dysfunktionelt undervisningssystem og en høj grad af analfabetisme.

Alligevel lever religiøse dogmer i bedste velgående, længe efter oplysningstiden tog sin begyndelse.

Det er naturligvist skræmmende, at en sociokulturel indlejring som religion er så svær at bringe i pagt med med fornuften. At den kulturelle arv er så en potent størrelse, at den kan vare ved og ved.

Vi lever i et teknologisk fremstående samfund, i en civilisation som har taget store skridt i de sidste århundreder.
At intelligensen og fornuften i denne sammenhæng halter efter. Det kan få katastrofale følger. Man kan kun håbe det ikke vil. Men mod dårskab kæmper selv et velopbygget undervisningssystem forgæves, for at omskrive Schiller en smule.
Måske skulle fornuften blive mere mindre bly og mere insisterende på sin egen metode, som værende det bedste bud på, at nå frem til det som sandt eller sandsynligt?

Under alle omstændigheder, religionen skal helt ud af politikken.

2 kommentarer:

Anonym sagde ...

Religion skal ud af politik.


Enig. For så vidt at politik så til gengæld holder sig ude af religion, familie og civilsamfund.

Men det gør den ikke. Problemet i vesten er ikke for meget religion, men for meget sekularisering. Deraf følger nemlig at staten bliver en ny religion.

Staten bliver da alting. Alt bliver et middel for statens mål.

Derfor opfattes kritik af velfærdsstaten i Danmark som helligbrøde.

Staten tager da pladsen som det absolutte og friheden forsvinder.

For meget sekularisering er lige så skadeligt for frieden som for meget religion.

De handler om domæner, pluralisme og det åbne samfund.

Vi bevæger os væk fra alt dette, når alting blandes sammen og det politiske bliver omnipresent indtil udslettelse af privatliv, familie og civilsamfund.

Det er politiseringen af alting, der er vor tids største problem. Ikke omvendt.

Thomas Bolding Hansen sagde ...

Enig i at sekulariseringen ikke er nogen garanti for at alt går godt i sig selv.
Men jeg mener at fornuften, som i allerhøjeste grad evner at være etikbaseret, er et must, hvis man vil skabe et bedre samfund.

Staten har afgjort en indbygget tendens til at se sig selv som retningsgivende, hvilket på en måde er camoufleret autokrati.

Staten burde være frisættende, altså give muligheder for at individer kan udfolde sig selv frit, i den retning de vil.

Det er naturligvis set med de idealistiske briller på:)