fredag den 6. november 2009

Københavns kommune og de utilpassede "unge" - budgettet

Jeg vil aldrig hævde mig så frelst, at jeg ikke selv kunne finde på at blive spindoktor. Men alligevel må man beklage udviklingen.

Som en fænomenologisk betragter længes jeg tilbage til den tid, hvor politikerne nødtvungent snakkede helt uden om et emne og kritiske journalister ærligt talt havde et lettere arbejde. Og ikke som i dag hvor deres spindoktorer og dem selv, bestemmer hvordan man italesætter emnet, altså bestemmer hvilken retning det skal tales i.
Det er så let at kritisere journalister for at ikke stille kritiske spørgsmål, men det er blevet meget sværere at finde et punkt, hvor politikeren ikke er klædt fuldstændigt på af sin spindoktor. Så journalisten må ikke bare tænke i kritiske spørgsmål, men forsøge at gætte sig frem til hvor man bedst kan snige sig uden om denne påklædthed af spindoktoren og embedsmænd.

Her følger et aktuelt eksempel på glimrende spin:

Københavns Kommune lovede jo flere penge til utilpassede unge, som om de ikke allerede gjorde en indsats. Det har de holdt, men naturligvis ikke uden besparelser.
I det hele taget er københavns Kommunes 2010 budget en stor gang, vi sparer administrativt og bruger pengene, hvor skoen virkelig trykker, hvem kan sige nej til det her?:(På grund af uvisse tekniske årsager går det ikke at Copy/Paste teksten direkte, så ovenstående er en gif, som man kan klikke på for at få større og mere læsevenlig)

Oven i skal det bemærkes, at de demografiske forandringer af "uvisse årsager" er i fuld gang - gæt selv hvorfor. Der er kommet 1679 flere børn til i 0-6 års alderen i perioden 2007-2009, hvilket kræver et løft på 237,6 millioner i såkaldte demografimidler.I alt praler man med, at have tilført 356,8 millioner ekstra til børne og ungdomsområdet. Københavns Kommune bruger flest penge per barn i hele landet, nemlig 24.000 mere per barn end de øvrige 6 større byer på dagpasningsområdet og 12.000 mere per folkeskolebarn.

Og det er naturligvis dette man angiver som undskyldning, for at kigge efter besparelser.

Besparelser man undviger at udmønte for præcist, for spinnet skal jo lige bundfælde sig først.
Per økonomisk lov, skal der jo så bare flere indtægter, eller besparelser til. Øgede indtægter er afgjort udelukket under skattestop og finanskrise.

At man tidligere brugte 20 procent af det samlede børn og unge budget og nu vil bruge endnu mere på utilpassede unge, er ikke noget som nævnes som besparelsesårsag!

Men flere penge bliver der brugt (genlinkning af budget aftale), både til kulturhus i Tingbjerg, mandsopdækning og en masse andet:Listen over udvidelsen i "bekæmpelsen af bandekriminalitet" findes detaljeret her på side 14-15, (genlinkning)

Samlet bliver der tilføjet 30,5 millioner, hvilket så ikke er så meget, men næppe heller afspejler fuldt de stigende udgifter på området. Det inkluderer for eksempel ikke idræts og kulturpakken, hvor 44 millioner går til etablering af bibliotek og kulturhus i Tingbjerg.
15 millioner ekstra til døgnforanstaltninger. 10 millioner ekstra til døgntilbud, det hele af det sidste er en blandet pakke.

Der er få tydelige minusser i budgettet, men der bliver sparet på de ældre og "attraktiv arbejdsplads". I alt over 40 millioner.

Der skal jo som sagt også rationaliseres, som så spinnes til at så bliver der flere penge til det sociale område:Virkeligheden er nok lidt mere broget. For det er jo ikke nødvendigvis sådan, at pengene var spildt, hvor de før blev brugt. I højere grad end der hvor de bliver spildt/brugt nu.

Københavns kommune regner i alt med merudgifter for 670 millioner i 2010. Hvor af de demografiske forandringer som sagt står for 237 millioner. Det store spring i forbrug på kriminalitesforebyggelsesområdet var allerede taget før dette budget, men fylder alligevel pænt også i forøgelsen 2010 i mere eller mindre vagt - udtrykte udgifter.

Og hvad hele spinnet her ikke nævner, andet end i overfladiske termer, "vi sparer som sagt kun på administration osv. og giver samtidig bedre social service."
- Det er; at selvfølgelig per økonomisk lov, skal der også spares internt i børn og unge området, når nu der skal bruges så mange flere penge:

Københavnere kan se frem til store besparelser på børne- og ungeområdet næste år.

Onsdag blev der besluttet generelle besparelser for i alt 257 millioner kroner på hele børne- og ungeområdet i København på et udvalgsmøde.

Men Børne- og Ungdomsudvalget valgte samtidig at udskyde en beslutning om, hvordan en konkret besparelse på daginstitutionerne på 47 millioner kroner skal udmøntes.
Det er spin og kontrolleret italesættelse af højeste klasse, kan i se det?

Det kan godt være at Fogh var ekstra god til det, men alle partier gør det! SF er i øvrigt mindst lige så gode.

0 kommentarer: